Yetişkin Spastisitesi

Erişkinlerde spastisitenin ortaya çıkması sebepleri arasında inme, beyin hasarı, omurilik yaralanması, nörodejeneratif hastalıklar ve multipl skleroz gibi hastalıkların yarattığı beyin hasarları gösterilebilir.. Spastisite kaslardaki istem dışı aktivite artışı olup, hareket sırasında enerji gereksinimini arttırır, ortez (harekete yardımcı cihaz) kullanımını zorlaştırır, bası yarası oluşumunu kolaylaştırır, kontraktür (kasın inatçı bir şekilde kasılarak anormal duruş alması) ve ağrıya neden olur.

Spastisite tedavisinde birincil amaç fonksiyonel iyileşme sağlamaktır. Bunun yanı sıra mobiliteyi arttırmak, ağrıyı ve spazmları azaltmak, eklem hareket genişliğini arttırmak, ortez (harekete yardımcı cihaz) kullanımını ve pozisyonlamayı kolaylaştırmak, kozmetik yarar sağlamak, cerrahiyi önlemek veya geciktirmek tedavi amaçları arasında sayılabilir.

Spastisitenin süresi tedavi amacı ve seçimi üzerine etkilidir. Hafif spastisite sıklıkla eklem hareket açıklığı egzersizleri, cihazlama ve antispastik ilaçlarla kontrol edilebilir. Ciddi spastisite ise bu tedavilere yanıt vermeyebilir. Bu durumda farklı yöntemler ile tedavi gerekebilir. Bu kararı hastayı takip eden doktorların, durumu çok yönlü değerlendirerek vermesi gerekir.

Bu içerik, www.wemove.org sitesinden derlenmiştir.