SEREBRAL PALSiNİN NEDENLERİ NELERDİR?

Serebral Palsi, doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında, değişik nedenlere bağlı olarak gelişebilir; bazen neden gösterilemeyebilir.

Doğum öncesine ait nedenler: (%50-80 )
Kromozom anomalileri
Genetik sendromlar
Beynin gelişim bozukluğu
Gebeliğin ilk aylarında geçirilen yüksek ateşli ve döküntülü hastalıklar
Annenin metabolik hastalıkları (diyabet,böbrek hastalığı vb)
Sigara, alkol, uyuşturucu ve kontrolsüz ilaç kullanımı
Radyasyon
Travma

Doğum sırasında görülen nedenler: (%10-30)
Erken veya geçdoğum
İkiz/ üçüz, çoğul doğum
Zor doğum
Doğum travması
Beynin oksijensiz kalması

Doğum sonrasına ait nedenler: (%10)
Uzun süren yeni doğan sarılığı
Santral sinir sistemi enfeksiyonu
Travma
Beynin oksijensiz kalması

*** Olguların, yaklaşık %20'sinde neden bilinememektedir.

Kaynak: İzmir Serebral Palsi Çalışma Alt Grubu. Katkıda bulunan hekimleri görmek için tıklayın.