Spastik tip:

En sıkgörülen tiptir. Kaslarda katılık olan tiptir. Çocuk bazı kaslarını iyi kullanamaz.

  • Spastik tetraparezi: Hem kollarda, hem de bacaklarda katılık ve güçsüzlük vardır. En ağır şekildir. Zamanla eklemlerde sertlik ve hareket kısıtlılığı olur. Genellikle baş çevresi küçüktür. Şaşılık, işitme, konuşma sorunları olabilir. Zekâ düzeyi düşüktür. Nöbet geçirme gibi problemler de olabilir.
  • Spastik diparezi: Bacaklarda kollardan daha ağır tipte katılık ve güçsüzlük vardır.
    Bu tipgenellikle erken doğan bebeklerde (prematürelerde) görülür. Zekâ düzeyi tetraparezi olgularına göre daha iyidir, hattabazı çocuklarda zekâ normale yakındır.
  • Spastik hemiparezi: Vücudun bir yarısını tutan Serebral Palsi tipidir. İlk aylarda çocukta spastik tarafta hareket azlığı, o taraf elde yumruk hali gözlenir. Çocuk spastik tarafını kullanmaz. Zekâ düzeyi genelde normaldir, ancak spastik tarafta epileptik nöbetler görülebilir.

Diskinetik tip:

En sık, doğumda oksijensiz kalan veya yeni doğandöneminde çok ağır sarılık geçiren bebeklerde görülür. İlk aylarda bebekte gevşeklik olsa da daha sonra kaslarda sertlik gelişir. İstemsiz hareketler olur ve zamanla artar. İşitme kusuru, konuşma bozukluğu olabilir.

Ataksik tip:

Bu tip Serebral Palside, bebek, bez bebek gibi gevşektir. Ağır zekâ geriliği ve denge bozukluğu vardır. Sık olarak nöbet de görülür.

Miksttip:

Bazı hastalarda birden fazla tipe uyan bulgular bir arada bulunabilir.


Kaynak: İzmir Serebral Palsi Çalışma Alt Grubu. Katkıda bulunan hekimleri görmek için tıklayın.